АИКИ ДОЏО ОХРИД

Петар Голабоски

Мобилен:

+389 70304603

И-меил:

petarg@t-home.mk


АИКИ ДОЏО СТРУГА

Борис Кукоски

Мобилен:

+38970264879

И-меил:

kukoskib@yahoo.com


АИКИ ШУРЕН ДОЏО СКОПЈЕ

Orhan Destan

Мобилен:

+389 75421808

И-меил:

destano@yahoo.com