Со благодарност кон Мехмет С. Догу од Ивама Рју Такемусу Аикидо Турција кој не претстави пред Хитохиро Саито Сенсеи                Петар Голабоски почна со Аикидо на 07.05.1994.....Доби јондан на 08.09.2012  

                   

Орхан Дестан почна со Аикидо на 22.09.1999.....Доби сандан на 08.09.2012


Борис Кукоски почна со Аикидо на 01.10.1999.....Доби сандан на 08.09.2012


Васко Василески почна со Аикидо на 19.01.2002......Доби шодан на 26.05.2007


Игор Треноски почна со Аикидо на 15.11.2002.....Доби шодан на 26.05.2007


Слободан Матоски почна со Аикидо на 25.09.2000.....Доби шодан на 26.05.2007


Ристе Мицев почна со Аикидо на 05.11.2005.....Доби шодан на 29.09.2010


                       Спире Симјаноски почна со Аикидо на 21.01.2004.....Доби шодан на 17.03.2011                                                    

                     

Ѓорѓи Белев почна со Аикидо на 20.01.2006.....Доби шодан на 07.05.2011


Бобан Петров почна со Аикидо на 01.12.2005.....Доби шодан на 08.09.2012